Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: diagnostika ...

175 | 2011; 12(3) | Neurologie pro praxi Přehledové články Seznam zkratek ACE-R – Addenbrook´s cognitive examination,

Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací | Ikaros

p>The thesis is concerned with cognitive aspects of the information retrieval and cognitive processes in particular. Special attention was paid to relationship ...

Cognitive behavioural therapy (CBT) - NHS Choices

Cognitive behavioural therapy (CBT) is a talking therapy that can help you manage your problems by changing the way you think and behave.

Cognitive Remediation Journal ISSN 1805-7225

Cognitive-Behavioral unit, Tel-Aviv Community Mental Health Center- Tel-Aviv University Medical School; Cohen Harris Resilience Center, Tel-Aviv, Israel Email:

Cognitive Behavioral Therapy - Sober Services

Cognitive behavioral therapy is a powerful rehabilitation tool used to treat a number of substance use disorders, but what is it? We explain it all here.

TERAPIE HRANIČNÍ PORUCHY OSOBNOSTI - Aktuality

220 Psychiatrie pro praxi 2003 / 5 Psychiatrie pro praxi 2003 / 5 221Úvod Hraniční porucha osobnosti je charakterizována nesta-

Česká a slovenská psychiatrie

SUMMARY. Tuček J, Šnorek V. Electroconvulsive therapy and its influence on cognitive functions. Electroconvulsive therapy has been used as a treatment for ...

~ mindfulness - Psychoterapeutické centrum Lávka

MINDFULNESS TRAINING | TERAPIE CO JE MINDFULNESS Mindfulness patří k významným trendům v současné západní psychologii a psychoterapii. Například v ...

Katedra psychologie FF UK

Stránky katedry psychologie FF UK ... nar. 1949, absolvent oboru psychologie na MU FF (UJEP) v Brně, v roce 1975; habilitace 2009.

Panická porucha a její léčba - Psychiatrie - ZDN

Panická porucha patří mezi časté psychické problémy. Její léčba je dnes dostupná a účinná. Pomoci mohou psychofarmaka ze skupiny antidepresiv nebo ...

Cognitive Behavioral Therapy For Addiction

Cognitive behavioral therapy for addiction, also known as CBT, is a psychological treatment to help people with a range of addictive behaviors.

Cognitive Behavioral Therapy in NYC — Roxanne Wolanczyk

... social worker and psychotherapist based in Manhattan. In my practice I use Cognitive Behavioral Therapy (CBT), a type of talk therapy that emphasizes the central role of cognitions in mental health.

Cognitive behavioral therapy - Wikipedia, the free ...

... thinking and behavior.[1] The name refers to behavior therapy, cognitive therapy, and therapy based upon a combination of basic behavioral and cognitive principles.[1] Most therapists working with ...

Learn about Cognitive Behavioral Therapy and Therapists

Cognitive behavioral therapy, or CBT, is a short-term, problem-focused form of behavioral therapy. CBT is used to treat a wide a array of mental health issues.

Československá psychologie

Psychologické aspekty polarity žena - muž Autoři pojednávají o sexuálně-genderových aspektech mužství a ženství. Vědomí vlastního mužství a ...

Cognitive Behavioral Therapy | Beck Institute

Welcome to Beck Institute, the leading international source for training, therapy, and resources in Cognitive Behavior Therapy.

Cognitive Behavioral Therapy in San Francisco | SFStress ...

Cognitive-Behavioral Therapy is an effective treatment for anxiety, depression, and a number of other issues. We can help. Make an appointment today.

Global Cognitive Behavioral Therapy Events | USA | Asia ...

... is impressive, especially cognitive-behavioral psychotherapy (CBT). Recent developments such as better outcome of management of children with ADHD when CBT on social skills is added to psychotropic

behaviorální - slovník cizích slov

Kognitivně behaviorální terapie v praxi autor: Pešek Roman, Praško Ján, Štípek Petr doporučená cena: 385 Kč naše cena:308Kč

Cognitive Behavioral Therapy New York | Cognitive ...

What is Cognitive Behavioral Therapy? As the name implies, Cognitive-Behavioral Therapy is comprised of both cognitive and behavioral techniques. The premise underlying a cognitive-behavioral ...

sex s 18ti letou holkou emo makeover games for teens