Miloš Barták: V labyrintu Antarktidy

... těchto tzv. sekundárních metabolitů má velký potenciál i šíři záběru od farmaceutického využití až po biotechnologickou praxi. Zajímavou skupinou látek je celá škála pigmentů, které jsou schopné ...

Toxikon

... biosyntézu řady sekundárních metabolitů označovaných jako polyketidy. Základní strukturou polyketidů je pak poly-ß-ketoacylkoenzym A, vznikající kondenzací acetylkoenzymu A a malonylkoenzymu A. Podle ...

Snímek 1

Interakce houby a fotobionta – Sekundární metabolity – Experimentální lichenologie u lišejníků Lišejník jako kultivační komora pro svou řasu / sinici vnitřní struktura lišejníku zajišťuje fotobiontu ...

2013-14_R6_1

v lécích jsou sekundární metabolity lišejníků. sekundárních metabolitů, z nichž část má antibiotické účinky. Kyselina usnová z lišejníku provazovka (Usnea) Lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná ...

Ústav botaniky a zoologie, Brno: Obecná mykologie

... jsou též lišejníky – jakkoli tím nechci popírat postavení lichenologie coby samostatné vědy o těchto autotrofních a ekologicky vyhraněných organismech, v systematice je v současné době prosazováno ...

Lišejník – Wikipedie

... [30] Nejčastěji se lišejníky používaly a používají jako barvivo, ale známé jsou i lišejníky užívané k léčbě a jako potravina. Barviva i účinné látky v lécích jsou sekundární metabolity lišejníků.

Lichenologie

... základě obsahu sekundárních metabolitů, protože tyto lišejníky nemají mnoho morfologických znaků. Chemické znaky jsou ale v posledních letech zpochybňovány, protože bylo zjištěno, že jednotlivé ...

Epifytické druhy skupiny Lecanora subfusca v České ...

Česká republika, epifytické lišejníky, taxonomie, sekundární metabolit Czech Republic, epiphytic lichens, taxonomy, secondary metabolites, po

Archiv: 2010–2019 - Časopis ŽIVA

Co je toŽiva? Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná ...

BLS

Zvěřinová G.: Sekundární metabolity lišejníků a jejich funkce , pp. 64–67. ... J.: Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu ...

Výsledky vyhledávání – nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vydává knihy: původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů ...

keywords:"lišejníky" - Výsledky hledání - Digitální ...

... bylo zanalyzovat sekundární metabolity celkem 139 vzorků lišejníků, které byly nasbírány v zájmové lokalitě, v jihozápadní části Mojave Desert v Kalifornii. Vzorky byly zpracovány metodou TLC (Thin ...

Živa 6/2012 – – nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vydává knihy: původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie ...

Výuka a studijní materiály - Katedra botaniky PřF UP ...

Výuka a studijní materiály Algologie speciální (PŘ, CV) Přednášející: A. Poulíčková Vedoucí cvičení: P. Hašler Rozsah kurzu: 1/1/0

⭐Epifytické druhy skupiny Lecanora subfusca v České ...

... Usnea. Určování lišejníků na základě sekundárních metabolitů je záležitost především 2. poloviny 20. století a samozřejmě současnosti. Pro zajímavost vůbec prvním nepřímým důkazem přítomnosti látek v ...

brozura_vnitrek.indd

... a pohybuje se za nimi po směru jejich koncentračního spádu (chemicky je „stopuje“). Tyto látky patří mezi flavonoidy, sekundární metabolity, které kořen běžně vylučuje například při poranění. Signál

Lišejníky

... Nejčastěji se lišejníky používaly a používají jako barvivo, ale známé jsou i lišejníky užívané k léčbě a jako potravina. Barviva i účinné látky v lécích jsou sekundární metabolity lišejníků.

Lišejníky rostou všude / Časopis Vesmír / 79, 629, 2000 ...

... zabývají problematikou sekundárních produktů metabolizmu lišejníků. Počet těchto metabolitů přesahuje číslo 700. Zdá se, že jsou produkovány lišejníky jako reakce na stres prostředí a dovolují jim ...

ted snad uz definitiva

Vlastní zkušenost a míra hladu jedince. Vliv morfologie rostlin na potravní preference. struktur, které mohou být ve výkalech nalezeny (Carter et al.

sex s 18ti letou holkou emo makeover games for teens